top of page

S paketom DINAMIČNI so cene za obračun porabljene eneregije vsak urni interval različne.

MALA PODJETJA
PAKET DINAMIČNI

Vaša izbira energije v letu 2024

Medtem ko se trgovanje z električno energijo vseskozi odvija in cene nihajo zaradi geopolitičnih dogodkov ter ponudbe-povpraševanja, se kot uporabnik znajdete pred pomembno odločitvijo. Električno energijo vseskozi porabljamo, zato smo se odločili, da ohranimo vaš račun za energijo čim nižji. Odločitev za izbiro ustreznega paketa za dobavo električne energije zagotovo želite sprejeti premišljeno.

Kaj so dinamične cene?

Ste pripravljeni vsaj nekoliko prilagoditi svojo porabi električne energije? Potem je izbira paketa DINAMIČNI morda prava izbira za vas!

Po pogodbi o dobavi električne energije s paketom DINAMIČNI so cene za dobavljeno električno energijo vsako uro različne in hkrati skladne z nivoji slovenskega urnega indeksa električne energije, t. i. »SIPXhourly«.

Vsak dan obstajajo intervali nižjih in višjih nivojev cen (na primer kot konice v prometu). Ko se cena zniža (bodisi samo v določenem delu dneva ali pa na splošno), imate od tega lahko velike koristi. Vendar pa ste tudi bolj izpostavljeni, če se cene dvignejo.

Cene temeljijo na borznih cenah in ne plačujete premij, ki jih vaš ponudnik energije zaračunava za dobavo s fiksnimi ceniki (npr. po modelu ET ali VT & MT).

Prednosti paketa DINAMIČNI

Primer gibanja veleprodajnih cen SIPX v primerjavi s fiksno ceno tarife ET brez DDV=0,098 EUR/kWh (Zakon o kontroli cen, uredbena cena)

 • V trenutkih, ko so cene energije ugodnejše—na primer pogosto sredi dneva, popoldan, pozno zvečer, ponoči ali med vikendi—vam lahko takšno načrtovanje porabe električne energije pomaga znatno zmanjšati stroške. V primerih, ko so cene celo negativne, vam bomo za porabljeno električno energijo dejansko celo plačali! Naše statistike kažejo, da so gospodinjski odjemalci v letu 2024 povprečno prihranili tudi do 30% v primerjavi z reguliranimi cenami, ki so (z DDV): ET = 0,11956 €/kWh, VT = 0,14396 €/kWh, MT = 0,10004 €/kWh.

 • Naša elektroenergetska mreža se vse bolj zanaša na obnovljive vire energije, ki so zaradi svoje nepredvidljivosti težko upravljivi. Ker ne moremo vplivati na naravne pojave, kot sta sonce in veter, postaja ključno, da namesto prilagajanja ponudbe začnemo aktivno upravljati z odjemom električne energije. Ko svojo porabo premestite v časovne intervale z nižjimi cenami. Na ta način znižate svoje stroške in obenem prispevate k zmanjšanju ogljičnega odtisa celotnega elektroenergetskega sistema

 • V običajnih okoliščinah, ko dinamična cena električne energije pade pod raven vaše fiksne cene (npr. ET ali VT & MT), vaš dobavitelj profitira, če ste vezani na fiksno cenovno pogodbo. Paket DINAMIČNI omogoča ravno nasprotno. Vaša prilagoditev porabe se neposredno odraža v vaših prihrankih, saj vse ugodnosti nižjih cen prejmete neposredno vi. Dodatno vam s tedenskimi napovedmi urnih cen omogočamo boljše načrtovanje vaše porabe, kar vam pomaga še dodatno znižati stroške električne energije.

Tveganja paketa DINAMIČNI

 • Z izbiro paketa DINAMIČNI vedno sledite ceni električne energije na borzi - tudi če je ta višja. To pomeni, da boste morebitne dvige cen takoj občutili (podobno kot pri nakupu naftnih derivatov, kjer se cena sproti spreminja). Kljub temu pa lahko dinamična pogodba v nekaterih primerih prinese več koristi, saj vam bo podjetje BISOL Energija neposredno posredovalo takratne tržne cene, kar v primeru fiksnih cen ni praksa. V primeru izbire paketov s fiksno ceno dobiček v primeru padca cen pogosto zadrži dobavitelj, medtem ko v primeru rasti cen strošek le-teh prenese na končne odjemalce.

 • S paketom DINAMIČNI ne veste vnaprej, kakšen bo vaš račun za električno energijo na koncu meseca. Po drugi strani pa vidite, katero ceno plačujete trenutno. Prav tako lahko ocenite koliko vaš račun za električno energijo do zdaj.

Kaj vpliva na oblikovanje cen električne energije?

Kaj je razlog, da so cene nizke ali visoke? Faktorji, ki vplivajo na oblikovanje cen električne energije so naslednji:

Ponudba

Sonce: Na sončen dan v Sloveniji proizvedemo več kot 1 GW moči iz fotovoltaičnih elektrarn. V Sloveniji beležimo eno najvišjih rasti količine inštaliranih sončnih panelov v Evropi. V obdobju sončnih dni je v najbolj sončnih urah dneva ponudbe električne energije iz sonca dovolj, da se iz nje napaja večina slovenskega odjema, kar vpliva na to, da cene močno upadejo. Veter: V Evropi je največ vetrnih elektrarn postavljenih v Severozahodni Evropi. V obdobju vetrovnih dni, ta energija preplavi celotno Evropo, kar vpliva na znižanje cen tudi v Sloveniji. Remonti elektrarn: Kadar so elektrarne v remontu (ali nepričakovanih izpadov), pride do upada ponudbe električne energije, kar povzroči dvig cen električne energije. Fosilna goriva: Kadar v elektro-energetskem sistemu ni dovolj proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, se aktivirajo plinske ali premogovne termoelektrarne. Slednje povzroči dvig cen, ki so odvisne predvsem od učinkovitosti omenjenih elektrarn ter cene fosilnih goriv.

Povpraševanje

Temperatura: Ko zunaj postane hladno, se vse pogosteje ogrevamo z električnimi toplotnimi črpalkami. To povzroči porast porabe električne energije, kar lahko v izjemno mrzlih dneh privede do znatnega dviga cen električne energije. Poleg tega pozimi več časa preživimo v zaprtih prostorih, kar pomeni, da več energije porabimo za razsvetljavo ali pa gledanje Netflixa. Poleti se situacija obrne: zaradi visokih temperatur uporabljamo klimatske naprave za hlajenje domov, kar povzroči povečano povpraševanje po električni energiji, kar zviša cene električne energije – še posebej med vročinskimi valovi. Veliki odjemalci: V Sloveniji porabi industrija večino električne energije. Kadar industrija obratuje, je poraba višja in obratno na dela-proste dni (vikendi, prazniki, tudi kolektivni dopusti).

Ostali dejavniki

Prenos: Slovenija je vpeta v evropsko prenosno omrežje. Kadar pride do zamašitev v omrežju (pretok energije na maksimalni dovoljeni moči), se lahko pojavijo večja cenovna odstopanja v eno ali drugo smer (odvisno od tega, ali do zamašitve povzroči presežni izvoz ali uvoz). Gospodarska situacija: Preprosto povedano: več gospodarske dejavnosti pomeni večje povpraševanje po energiji, kar pomeni višjo ceno. Med zaprtjem v času epidemije smo opazili nasprotni učinek: tovarne so bile začasno zaprte, kar je povzročilo manjše povpraševanje po nafti, premogu, plinu in električni energiji, kar je povzročilo padec cene električne energije. Politične odločitve: Politični vpliv na cene energije je očiten. Različne politične odločitve, kot so zaprtje jedrskih elektrarn, omejena dobava plina, subvencije za toplotne črpalke ali električna vozila, neposredno vplivajo na ponudbo in povpraševanje po energiji in posledično na njeno ceno.

Energetski sistem je zapleten

To je preprosta različica celotne zgodbe. Energetski sistem je zapleten, saj temelji na stalnem usklajevanju ponudbe in povpraševanja po energiji v vsaki uri dneva po celotni Evropi. Nihče ne more napovedati cene električne energije s 100-odstotno natančnostjo, prav tako kot nihče ne more s 100-odstotno gotovostjo reči, kaj se bo zgodilo jutri. To je tisto, kar ohranja življenje tako razburljivo.

Kaj je »analitični postopek«?

Kaj se zgodi z obračunom vaše porabljene električne energije v primeru, da vaš števec ne omogoča 15-minutnih meritev in daljinskega odčitavanja oz. da distributer omrežja ne pripravi dovolj kvalitetnih meritev, na podlagi katerih bi vam energijo za pretekli mesec lahko obračunali s pomočjo 15-minutnih podatkov meritev? Ne skrbite, imamo rešitev za to! V primeru, da ste se odločili za paket DINAMIČNI, bomo primarno, v kolikor bo to možno, opravili obračun energije na podlagi profila vaše dejanske porabe (osnova za to so 15-minutne meritve). V kolikor teh podatkov ne dobimo, se uporabi metoda, določena v splošnih pogojih paketa Dinamični (ARHIV\Aktualni dokumenti):

Graf prikazuje primer urnega profila odjema v obdobju 10.4.-15.4.2024, »Dejanski prevzem, ELES«, ki bi se ob uporabi analitičnega postopka uporabil kot osnova za določitev urnih količin dobavljene energije, prilagojena na celotne količine dobavljene energije v obračunskem obdobju (ki jo sporoči DO). Ob uporabi analitičnega postopka prilagajanje vašega odjema ne bo imelo učinka na znižanje stroškov električne energije.

 • Za razliko od paketa FIKSNI Z VEZAVO je pri paketu DINAMIČNI povsem nepomembno, kdaj se za sklenitev odločite.

 • Prehod iz paketa FIKSNI in DINAMIČNI (DOM\PAKET DINAMIČNI) lahko naredite kadarkoli, medtem ko je pri paketu FIKSNI Z VEZAVO prehod možen šele po preteku obdobja vezave.

  Pri ostalih dobaviteljih je pomembno, da vselej preberete drobni tisk, saj lahko vaš ponudnik uporablja kazni za prekinitev (t. i. odpovednina).

 • Pri podjetju BISOL Energija se vaš paket samodejno spremeni paket FIKSNI brez vezave, razen, če sklenete nov paket, FIKSNI Z VEZAVO, DINAMIČNI ali zamenjate dobavitelja.

 • Ne, svojo pogodbo lahko kadar koli prekličete, brez kazni ali stroška prekinitve. V podjetju BISOL Energija verjamemo, da bi morali biti naši stranka samo, če ste zadovoljni z nami.

 • Seveda! Dinamične pogodbe so v Evropi že uveljavljene, še posebej v Skandinaviji, državah Benelux, Nemčiji, Veliki Britaniji in drugod. BISOL Energija je ponudnik pogodb za dobavo električne energije po dinamičnih cenah v Sloveniji.

 • 15-minutne meritve so osnova za obračun, zato je paket DINAMIČNI smiseln za gospodinjstva, ki imajo tovrstno odčitavanje omogočeno (cca. 90 % gospodinjstev v Sloveniji). Če podjetje BISOL Energija od distributerja omrežja ne bo prejelo (kvalitetnih) 15-minutnih podatkov meritev, bo obračun energije opravljen po analitičnem postopku, določenem v splošnih pogojih (ARHIV\Aktualni dokumenti). Zato preverite v naprej, ali vaš pametni števec omogoča ustrezne meritve.

 • Analitični postopek je podrobno opisan v splošnih pogojih (ARHIV\Aktualni dokumenti). Podatke dejanske urne prevzete energije iz prenosnega omrežja Slovenije bomo utežili glede na količine vaše porabljene energije znotraj obdobja obračuna, ki jih bomo dobili od distributerja omrežja in jih pomnožili z urnimi cenami za obračun. Pomembno: Ob uporabi analitičnega postopka za obračun, prilagajanja vašega odjema med urami znotraj dneva, ne bo imelo učinka na znižanje stroškov električne energije, kot če bi vam podjetje BISOL Energija opravilo obračun po vaših dejanskih 15-minutnih meritvah.

 • Predlagamo, da pokličete območnega distributerja, v katerem se lokacija vašega merilnega mesta nahaja. Prosite za informacijo glede stanja vašega trenutnega števca oz. prosite, da vam omogočijo ustrezen števec, 15-minutne meritve, daljinsko odčitavanje in nenazadnje, kvalitetne 15-minutne meritve.

 • V času krize se lahko cene močno dvignejo in padajo. Če želite zagotovilo, je lahko za vas primernejši paket FIKSNI Z VEZAVO. V primeru rasti cen, lahko iz paketa DINAMIČNI kadarkoli preidete na paket FIKSNI ali FIKSNI Z VEZAVO.

 • Vedno najprej poglejte svojo osebno situacijo: ali je za vašo finančno situacijo pomembno, da vsak mesec natančno veste, koliko plačate, ali imate nekaj prostora za obdobja, ko so cene energije v povprečju višje (na primer pozimi), ki se pozneje v letu kompenzirajo z nižjimi cenami? Prav tako je dobro spremljati trenutne tržne trende. Poleg tega vam lahko pomembno vlogo igra trajnost, ali na primer če imate pametne aparate z zamikom obratovanja ali električni avto, ki jih lahko pametno napolnite.

 • Dobavitelj vam dobavi energijo po ceni, ki se določi na podlagi indeksa električne energije na borznem trgu v Sloveniji (SIPX). Cena energije se določi dan pred dobavo za vsako uro v dnevu in odraža aktualne razmere na slovenskem energetskem trgu. Borzne cene so na voljo vsak dan pred dobavo po 13:15 na spletni strani slovenske energetske borze (https://www.bsp-southpool.com/slovenski-borzni-indeks-podatki.html).   

  Končna cena je sestavljena iz borzne cene energije in pogodbenega pribitka za upravljanje in stroške odstopanj na izravnalnem trgu. Odjemalec z vsakim računom prejme prilogo z urnimi vrednostmi porabe in cenami električne energije na podlagi katerega se zaračuna končni strošek energije.

  Prednost paketa DINAMIČNI je večja preglednost v primerjavi s paketom FIKSNI oz. FIKSNI Z VEZAVO in prilagajanje stroška energije tržnim razmeram, kar lahko prinaša bolj konkurenčne cene. Zaradi urnega obračunavanja dobavljene energije lahko odjemalec s prilagajanjem odjema v cenovno ugodnejše ure dodatno privarčuje. Strošek električne energije je odvisen od vsakokratnih razmer v mesecu dobave.

Pogosta vprašanja

bottom of page